Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.
~~
 /  สื่อประชาสัมพันธ์
/ สื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส.

https://www.ect.go.th/ect_th/news_all.php?cid=161&filename=
  
หัวข้อ
~~
1.สปอตวิทยุรณรงค์ให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.เพลงรณรงรงค์การเลือกตั้ง "24 มีนา" 
3.โปสเตอร์แนะนำแอพพลิเคชั่นฉลาดเลือก (Smart Vote)
4.คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับนักเรียน)
5.คู่มือ 6 สัปดาห์ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับครู)
6.รวมตราสัญลักษณ์ประจำพรรคการเมือง (104 พรรคการเมือง)
7.สปอตวิทยุรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
8.เพลง "วอร์มเสียง" รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.
9.มาสคอต "มิสเตอร์ กกต." รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. (Ai File)
10.ภาพ Key Visual รณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. (Ai File)
11.คู่มือการเลือกตั้ง ส.ส. 
12.ใบปลิวการเลือกตั้ง ส.ส.
13.ระวังทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.
14.ชุดนิทรรศการความรู้การเลือกตั้ง ส.ส.
15.โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบที่ 2
16.5 ขั้นตอนการเลือกตั้ง ส.ส.
17.แผ่นพับการเลือกตั้ง ส.ส.
18.โปสเตอร์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส. แบบที่ 1
 
โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 2562