Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
รายงานทางการเงิน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 พ.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การจัดทำงบการเงินเดือนเมษายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
09 เม.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
05 เม.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การจัดทำงบการเงินเดือนมีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
04 มี.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การจัดทำงบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562
17 ม.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
09 ม.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การจัดทำงบการเงินเดือนธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
06 ธ.ค. 2561 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การจัดทำงบการเงินเดือนพฤศจิกายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
15 พ.ย. 2561 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การจัดทำงบการเงินเดือนตุลาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562
25 ต.ค. 2561 ระยอง แกลง ทต.กองดิน รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2561
25 ต.ค. 2561 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th