Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.ย. 2563
ถึง
22 ก.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งระบบเสาไฟฟ้า (Solar Cell) ไฟฟ้าแสงสว่างถนนสุขไพรวัน - เขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา ซอยทองหล่อ ขนาด 4 นิ้ว หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
17 ก.ย. 2563
ถึง
17 ก.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา ขนาด 4 นิ้ว ถนนกองดิน - เขาถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ก.ย. 2563
ถึง
15 ก.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและรางตัววี ซอยบ้านนายสังเวียน พานทอง หมู่ที่ 7 ตำบลกองดิน ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ส.ค. 2563
ถึง
14 ส.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายอุทัย แซ่ซิ้ม เชื่อมถนนกองดิน ซอย 7 หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 ส.ค. 2563
ถึง
11 ส.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครัวริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 ส.ค. 2563
ถึง
05 ส.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอู่มานพ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 ส.ค. 2563
ถึง
03 ส.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกรกฎาคม 2563
31 ก.ค. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงตาข่ายเหล็กสนามกีฬาชุมชนบ้านสุขไพรวัน หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน โดยวิถีเฉพาะเจาะจง
21 ก.ค. 2563
ถึง
21 ก.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 63)

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th