Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 ก.ค. 2563
ถึง
01 ก.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมิยุนายน 2563
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกนันทศิลา หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากทางชำสมอเชื่อมถนนสุขุมวิท หมู่ที่ 7 ตำบลกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มิ.ย. 2563
ถึง
29 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แยกซอยตาเหมือน หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มิ.ย. 2563
ถึง
18 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
02 มิ.ย. 2563
ถึง
02 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
25 พ.ค. 2563
ถึง
25 พ.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอยท่าอิฐ หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 พ.ค. 2563
ถึง
19 พ.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์สิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พ.ค. 2563
ถึง
14 พ.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบหนองยาว รหัสสายทาง รย.ถ.50027 หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน เทศบาลตำบลกองดิน ด้วยสิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th