Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

08 มี.ค. 2560
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ภาพกิจกรรม คลิ๊ก !!

30 เม.ย. 2558
ระยอง แกลง ทต.กองดิน โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ประจำปี 2558

30 เม.ย. 2558
ระยอง แกลง ทต.กองดิน กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยาน

30 เม.ย. 2558
ระยอง แกลง ทต.กองดิน โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2558

30 เม.ย. 2558
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาล

20 มิ.ย. 2556
ระยอง แกลง ทต.กองดิน กิจกรรมการฝึกซ้อมเเผนการป้องกันเเละระงับอัคคีภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย ในวันที่ 14 มิ.ย. 2556 ณ ชุมบ้านกองดินหมู่ที่ 2 (บริเวณอาคารโรงเรียนวัดกองดิน)

18 มิ.ย. 2556
ระยอง แกลง ทต.กองดิน โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) เเละโครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ในวันที่ 3 มิ.ย. 2556 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกองดิน

06 มิ.ย. 2556
ระยอง แกลง ทต.กองดิน โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วันที่ 29 มี.ค. 2556

06 มิ.ย. 2556
ระยอง แกลง ทต.กองดิน โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 วันที่ 11 เม.ย. 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน

06 มิ.ย. 2556
ระยอง แกลง ทต.กองดิน โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 30 เม.ย. 2556 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลกองดิน

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th