Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ย. 2564
ถึง
23 ก.ย. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแพปั้มน้ำพร้อมสะพานเดินใหม่ บริเวณหุบเขาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ก.ค. 2564
ถึง
14 ก.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยท่าอิฐ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 ก.ค. 2564
ถึง
07 ก.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2564)
06 ก.ค. 2564
ถึง
06 ก.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยท่าอิฐ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01 ก.ค. 2564
ถึง
01 ก.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยท่าอิฐ(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
08 มิ.ย. 2564
ถึง
08 มิ.ย. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหาร (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่ 2/2563 (ช่วงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564)
22 มี.ค. 2564
ถึง
22 มี.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 มี.ค. 2564
ถึง
22 มี.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน (หลังใหม่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ม.ค. 2564
ถึง
25 ม.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายอุทัย แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน เทศบาลตำบลกองดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ม.ค. 2564
ถึง
20 ม.ค. 2564
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายอุทัย แซ่ซิ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน เทศบาลตำบลกองดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th