Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 ก.ค. 2563
ถึง
10 ก.ค. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
26 มิ.ย. 2563
ถึง
26 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
26 มิ.ย. 2563
ถึง
26 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนที่ 1/2563 (ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563)
23 มิ.ย. 2563
ถึง
23 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประชาชนเดือดร้อน ริมถนนสายสุขไพรวัน-เขาถ้ำ (ฝั่งขวา กม.2+247 ถึง กม. 2+464) หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
22 มิ.ย. 2563
ถึง
22 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประชาชนเดือดร้อน ริมถนนสายสุขไพรวัน-เขาถ้ำ (ฝั่งขวา กม.2+247 ถึง กม. 2+464) หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
18 มิ.ย. 2563
ถึง
18 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประชาชนเดือดร้อน ริมถนนสายสุขไพรวัน-เขาถ้ำ (ฝั่งขวา กม.2+247 ถึง กม. 2+464) หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
10 มิ.ย. 2563
ถึง
10 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
09 มิ.ย. 2563
ถึง
09 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08 มิ.ย. 2563
ถึง
08 มิ.ย. 2563
ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th