Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
06 ก.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบ ผด.2) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5
05 ส.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปีงบประมาณ 2562
31 ก.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกองดิน - โรงเลื่อย หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน
23 ก.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกองดินซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน
15 ก.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดค่าน้ำประปา
15 ก.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ
10 ก.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุคุรุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์
04 ก.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนน สายเขาวง (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน
28 มิ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ 6 ตำบลกองดิน
26 มิ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกกองดินซอย 2 (นายภิญโญ กะหมายสม) หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th