Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ก.ค. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การร้องเรียนคัดค้านคำต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2562 ของบริษัท สหวิศวก่อสร้าง จำจัด
21 ก.ค. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
15 ก.ค. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลกองดินเป็นการชั่วคราว
07 ก.ค. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ
06 ก.ค. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มิ.ย. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09 มิ.ย. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
02 มิ.ย. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการติดตังกล้อง CCTV ชนิเครือข่าย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02 มิ.ย. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
13 พ.ค. 2564 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายกนก เอี่ยมสำอางค์ หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th