Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
11 พ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมรางวี คสล. สายชากขุนวิเศษ - เขาถ้ำ (ต่อจากของเดิม) ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
06 พ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชากขุนวิเศษ - เขาถ้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
05 พ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างหลังคาหน้าสำนักงานหลังเก่า
05 พ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
01 พ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน หลักเกณฑ์การประกวดกระทง โครงการประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2562
01 พ.ย. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน
21 ต.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกองดิน - เขาถ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลกองดิน
18 ต.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน
09 ต.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน เพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ของเทศบาลตำบลกองดิน
07 ต.ค. 2562 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองหล่อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th