Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
29 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประชาชนเดือดร้อน ริมถนนสายสุขไพรวัน - เขาถ้ำ (ฝั่งขวากม.2+247 ถึง กม.2.+464) หมู่ 3 ตำบลกองดิน
17 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุง คสล. ซอยท่าอิฐ หมู่ 1 ตำบลกองดิน
17 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกนันทศิลา หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
17 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอยตาเหมือน หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
14 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างกำแพงตาข่ายเหล็กสนามกีฬาชุมชนบ้านสุขไพรวัน หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
10 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบหนองยาว หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน
09 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง
02 ก.ย. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เฉพาะการจัดเก็บภาษีประจำปี 2563
25 ส.ค. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการวางท่อระบายน้ำ ซอยอู่มานพ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน
10 ส.ค. 2563 ระยอง แกลง ทต.กองดิน การกำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับภูมิทัศน์รักสิ่งแวดล้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th