:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครัวริมคลอง หมู่ที่ 6 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 23 ส.ค. 2563

รายละเอียด:


file