:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 22 พ.ค. 2563

รายละเอียด:


file