:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

วันที่ลงประกาศ: 2 มิ.ย. 2563

รายละเอียด:


file