:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

30 ก.ย. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร