:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีป้ายและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหารปี65

5 ม.ค. 2565

รายละเอียด:

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


news_141_2022_9_24_70545.pdf