:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประกาศปิดสถานที่ควบคุมเพื่อสังเกตการณ์เริ่มป่วย (Quarantine) และศูนย์พักคอย (Community Isolation)

3 พ.ค. 2565

รายละเอียด:

.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร