:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ปิดสถานที่ทำงานเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19

31 มี.ค. 2565

รายละเอียด:

.


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร