:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฏหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

1 ธ.ค. 2564

รายละเอียด:

ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชน ร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฏหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542

*โดยทำการสแกน QR Code ด้านล่างและเลือกหัวข้อ เริ่มแสดงความคิดเห็น 

หรือคลิกลิงค์ https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=NDQ0REdBX0xBV19GUk9OVEVORA==


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร