:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ตามคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564

18 พ.ย. 2564

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร