:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: ประชุมคณะสนับสนุนฯ จัดทำร่างแผนเพิ่มเติม

8 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันนี้ (3 มิถุนายน 2565) นายสำเนียง บุญรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลกองดิน เป็นประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกองดิน เปิดประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2565 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองดิน ชั้น 2


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร