:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: มอบหมายให้กองช่าง ออกดำเนินการลอกรางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน

6 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

วันที่ 6 มิถุนายน 2565
นายวัฒนา ภัยผ่องแผ้ว นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน นายดิเรก เร่งร้อน รองนายกเทศมนตรีตำบลกองดิน และนายอภินันท์ ประเสริฐวิทย์ รองนายกเทศมนตรีตำบลกองดิน ได้มอบหมายให้กองช่าง ออกดำเนินการลอกรางระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร