:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: มอบนโยบายเตรียมการเลือกตั้ง

11 มี.ค. 2564

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 นายสำเนียง บุญรัตน์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกองดิน ประชุมมอบนโยบายเตรียมการเลือกตั้ง ให้พนักงาน ลูกจ้าง สุจริต วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ณ ห้องปรุะชุมเทศบาลตำบลกองดิน


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร