:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท.

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลกองดิน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกองดิน โดยมี นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการอบรมจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่ จิตอาสาที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์การควบคุมสั่ง การการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่มีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกัน ให้กับชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาระบบการปฏิบัติงานกู้ภัยในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนให้อาสาพระราชทานในระดับพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและมีทักษะความรู้ความชำนาญในการจัดการภัยที่จะส่งผลให้ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบไปด้วย กิจกรรมการฝึกอบรมหลักๆ ดังนี้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยวิธีการโรยตัวจากที่สูงหรือที่ลาดชัน การฝึกอบรมการทำแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง การฝึกอบรมชุดกู้ภัย การผจญเพลิง การปฏิบัติการทีมจิตอาสาภัยพิบัติ และชมการสาธิตการกู้ภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในรูปแบบต่างๆ โดยทีมวิทยากร นำโดยนายเอกชัย จักรวาฬนรสิงห์ และทีมครูฝึกศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 เป็นต้น โดยการอบรมโครงการดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สามชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา และประชาชนทั่วไปที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมในการอบรมโครงการ


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร