:
เทศบาลตำบลกองดิน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ : 038-670968 / โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102

ชื่อ: คณะกรรมการติดตามฯ ร่วมจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1 ธ.ค. 2563

รายละเอียด: เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายนิคม สำนักวิชา ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกองดิน เปิดประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลกองดิน ชั้น 2


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร