Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตท่อประปา ซอยทองหล่อ ขนาด 4 นิ้ว หมู่ 8 ตำบลกอง... (18 พ.ย. 2563)  
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านนายอุทัย แซ่ซิ้ม เชื่อมถนนกองด... (04 พ.ย. 2563)  
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมบูรณ์ ลิ้นจี่ หมู่ 2 ตำบ... (04 พ.ย. 2563)  
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเบียน ใจผ่อง หมู่ 3 ตำบลกอ... (04 พ.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจุฬา ท่าอิฐ หมู่ 3 ตำบลกอง... (04 พ.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายปราสาท วันทอง หมู่ 3 ตำบลก... (04 พ.ย. 2563)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เรื่อง ให้มีการเ... (03 พ.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครัวริมคลอง หม... (30 ต.ค. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเขาวง (ต่อจากของเดิม) หมู่ 1 ต... (21 ต.ค. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแสงสว่าง สายเขาวง (ต่อจากของเ... (16 ต.ค. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากทางถนนชำสมอเชื่อมถนนสุขุมวิท ห... (16 ต.ค. 2563)
หลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 เทศบาลตำบลกอง... (09 ต.ค. 2563)
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลกองดิน ประจ... (08 ต.ค. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากทางถนนชำสมอเชื่อมถนนสุขุมวิท ห... (01 ต.ค. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประชา... (29 ก.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุง คสล. ซอยท่าอิฐ หมู่ 1 ตำบลกองดิน (17 ก.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกซอยตาเหมือน หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน (17 ก.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกนันทศิลา หมู่ที่ 3 ตำบลกองดิน (17 ก.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างกำแพงตาข่ายเหล็กสนามกีฬาชุมชนบ้านสุขไพรวัน หม... (14 ก.ย. 2563)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบหนองยาว หมู่ที่ 3 ... (10 ก.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก !! (08 มี.ค. 2560)  

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (30 เม.ย. 2558)  

โครงการประเพณีสงกรานต์ ปร... (30 เม.ย. 2558)  

กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยา... (30 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ป... (30 เม.ย. 2558)

กิจกรรมการฝึกซ้อมเเผนการป... (20 มิ.ย. 2556)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์... (18 มิ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำช... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการเทศกาลผลไม้ของดีอำ... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการออกตรวจพื้นที่เพื่... (05 มิ.ย. 2556)

โครงการเยาวชนรู้เท่าทันอั... (03 มิ.ย. 2556)

โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์... (14 มี.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเเละท... (04 มี.ค. 2556)

กิจกรรมโครงการป้องกันเเละ... (04 มี.ค. 2556)

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศ... (01 มี.ค. 2556)

โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ป... (21 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้... (01 ก.ย. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนสิงหาคม 256... (01 ก.ย. 2563)  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา ขนาด 4 นิ้ว ถนนกองดิน - เขาถ้ำ หมู่... (27 ส.ค. 2563)  
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและรางวี... (26 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตท่อประปา ขนาด 4 นิ้ว ถนนกองดิน - เขาถ้ำ หมู่ท... (26 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจุฬา ท่าอิฐ หมู่... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมบูรณ์ ลิ้นจี่ ... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเบียน ใจผ่อง หมู... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประสาท วันทอง หมู่ท... (21 ส.ค. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระ... (14 ส.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและรางว... (24 ก.ค. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครัวริมคลอง ... (23 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและรางวี... (22 ก.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยครัวริมคลอง ห... (22 ก.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2... (10 ก.ค. 2563)
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรียนท... (26 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2563 ภาคเรี... (26 มิ.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประ... (23 มิ.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ดิน ประช... (22 มิ.ย. 2563)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. แก้ไขปัญหาน้ำท่วมพ... (18 มิ.ย. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th