Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
สถิติการให้บริการ
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการปฎิบัติเกี่ยวกับพิธีการทางศาสนา (งานพิธีการศพ) (18 ต.ค. 2564)  
กำหนดวันตรวจรับพัสดุ เครื่องตัดหญ้าแบบไหล่ทางพร้อมติดตั้งท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำ... (14 ต.ค. 2564)  
กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน (งวดที่... (06 ต.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให... (05 ต.ค. 2564)
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลกองดิน ประจ... (30 ก.ย. 2564)
กิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" สร้างแรงจูงใจในการคัดแยกขยะ (27 ส.ค. 2564)
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการเทศบาลตำบลกองดิน ประจำปี 2564 (20 ส.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การร้องเรียนคัดค้านคำต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2562 ข... (22 ก.ค. 2564)
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง เรื่อง บัญชีรายรับและรายจ่ายในการ... (21 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ปิดสำนักงานเทศบาลตำบลกองดินเป็นการชั่วคราว (15 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ (07 ก.ค. 2564)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุ โครงการสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (06 ก.ค. 2564)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด CCTV ชนิดเครือข่าย จำนวน 4 ชุด โด... (22 มิ.ย. 2564)
การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (09 มิ.ย. 2564)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลาและสถานที่ในการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้... (02 มิ.ย. 2564)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการติดตังกล้อง CCTV ชนิเครือข่าย จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพา... (02 มิ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตาม... (13 พ.ค. 2564)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายปล่อย ทองเถื่อน หมู่ที่ 6 ตำ... (13 พ.ค. 2564)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเกียนติศักดิ์ ... (13 พ.ค. 2564)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายกนก เอี่ยม... (13 พ.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการจัดทำแพปั้มน้ำพร้อมสะพานเดินใหม่ บริเวณหุบเขา... (23 ก.ย. 2564)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ซอยท่... (14 ก.ค. 2564)  
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข... (07 ก.ค. 2564)  
ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้... (06 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ซอยท่าอิฐ(ต่อจากของเดิม) หมู... (01 ก.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหาร (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่... (08 มิ.ย. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน (หลังใ... (22 มี.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลกองดิน (หลังให... (22 มี.ค. 2564)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายอุทัย แซ... (25 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายอุทัย แซ่... (20 ม.ค. 2564)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหาร (นม) โรงเรียน ประจำปีงบประมาณ 2564 ภาคเรียนที่... (16 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิญชวนประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้... (01 ก.ย. 2563)
ประชาสัมพันธ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือนสิงหาคม 256... (01 ก.ย. 2563)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อประปา ขนาด 4 นิ้ว ถนนกองดิน - เขาถ้ำ หมู่... (27 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำและรางวี... (26 ส.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการขยายเขตท่อประปา ขนาด 4 นิ้ว ถนนกองดิน - เขาถ้ำ หมู่ท... (26 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายจุฬา ท่าอิฐ หมู่... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสมบูรณ์ ลิ้นจี่ ... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายเบียน ใจผ่อง หมู... (21 ส.ค. 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายประสาท วันทอง หมู่ท... (21 ส.ค. 2563)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th