Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับเทศบาล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองวิชาการและแผนงาน
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
กองประปา
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ข่าวสารเทศบาล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
การประชุมสภาเทศบาล
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
เทศบัญญัติ
แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
การโอนเงินงบประมาณ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประกาศกำหนดระยะเวลากระบวนงาน
แผนภูมิขั้นตอนและระเวลาการดำเนินการ
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
การจัดการองค์ความรู้
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายก... (21 ต.ค. 2562)  
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน (18 ต.ค. 2562)  
เพิ่มเติมการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผ... (09 ต.ค. 2562)  
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (07 ต.ค. 2562)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองหล่อ (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 8 ... (07 ต.ค. 2562)
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลกองดิน ปร... (23 ก.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(แบบ ผด.2) เพิ่มเติม ครั้ง... (06 ก.ย. 2562)
กำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลกองดิน ปร... (05 ส.ค. 2562)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกองดิ... (31 ก.ค. 2562)
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกองดินซอย 4 หมู... (23 ก.ค. 2562)
ผลการทดสอบคุณภาพน้ำ (15 ก.ค. 2562)
การกำหนดค่าน้ำประปา (15 ก.ค. 2562)
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุคุรุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ (10 ก.ค. 2562)
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างทางเดินเท้าถนน สายเขาวง (ฝั่งซ้าย)... (04 ก.ค. 2562)
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ 6 ต... (28 มิ.ย. 2562)
การกำหนดวันตรวจรับพัสดุงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. แยกกองดินซอย 2 (นายภิญโญ ก... (26 มิ.ย. 2562)
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลกองดิน เรื่อง การเก็บ ขน และกำจัด... (25 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ประกาศการกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ (17 มิ.ย. 2562)
กำหนดวันตรวจรับพัสดุโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกองดิน-โรงเลื... (07 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (07 พ.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

ภาพกิจกรรม คลิ๊ก !! (08 มี.ค. 2560)  

ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พร... (30 เม.ย. 2558)  

โครงการประเพณีสงกรานต์ ปร... (30 เม.ย. 2558)  

กิจกรรมรณรงค์การใช้จักรยา... (30 เม.ย. 2558)

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน ป... (30 เม.ย. 2558)

กิจกรรมการฝึกซ้อมเเผนการป... (20 มิ.ย. 2556)

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์... (18 มิ.ย. 2556)

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำช... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการเทศกาลผลไม้ของดีอำ... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการรณรงค์ป้องกันเเละล... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการประเพณีวันสงกรานต์... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการทัศนศึกษาดูงานศูนย... (06 มิ.ย. 2556)

โครงการออกตรวจพื้นที่เพื่... (05 มิ.ย. 2556)

โครงการเยาวชนรู้เท่าทันอั... (03 มิ.ย. 2556)

โครงการกีฬาเทศบาลสัมพันธ์... (14 มี.ค. 2556)

โครงการฝึกอบรมสัมมนาเเละท... (04 มี.ค. 2556)

กิจกรรมโครงการป้องกันเเละ... (04 มี.ค. 2556)

โครงการจัดงานวันสำคัญทางศ... (01 มี.ค. 2556)

โครงการวันเด็กเเห่งชาติ ป... (21 ม.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ซอยตาเหมือน หมู่ที่ 3... (20 ก.ย. 2562)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองหล่อ(ต่อจากของเดิม) หมู... (06 ก.ย. 2562)  
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทองหล่อ(ต่อจากของเดิม... (15 ส.ค. 2562)  
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการจ้างเหมาซ่อมเสาไฟประติมากรรมรูปลิง สายเข... (13 ส.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชากขุนว... (05 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงปรับปรุงผิวจราจรปูพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชากขุนวิเศษ... (01 ส.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายกองดิน - เชาถ้ำ หมู... (31 ก.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดจ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ตรวจการณ์ บบ ... (28 มิ.ย. 2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ซอยตาเหมือน หมู่ที่ ... (21 มิ.ย. 2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมรางตัววี คสล.สาย... (21 มิ.ย. 2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก โครงการซ่อมแซมผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนส... (21 มิ.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 1/2... (22 พ.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำปีงบประมาณ 2562 ภาคเรียนที่ 1/2... (14 พ.ค. 2562)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยทองหล่อ (ต่อจากของเดิ... (03 พ.ค. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ 6 ตำ... (11 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกองดิน ซอย 4 หมู่ที่ 2 ต... (11 เม.ย. 2562)
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ... (10 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ (09 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.สายกองดิน ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำ... (03 เม.ย. 2562)
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยบ้านนายนพดล หมู่ที่ 6 ตำบ... (03 เม.ย. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลกองดิน

เลขที่ 8888 หมู่ที่ 1 ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 22160
โทรศัพท์ : 038-670968 โทรสาร : 038-670968 ต่อ 102 อีเมล์ :
 
admin@tessabankongdin.go.th
Powered By tessabankongdin.go.th